14é CONCURS DE FOTOGRAFIA FONÈVOL

Finalment podem dir que hi ha més filaes amb dones de ple dret que sense elles; però, com sempre diem des de Fonèvol, queda molt per fer. Per això vos convidem a participar en el nostre 14é concurs de fotografia. Ja sabeu que aquest concurs té com a objectiu aportar una mirada crítica a unes festes que mostren a tot el món com és el nostre poble. Poc a poc hem d’anar ensenyant un poble sense discriminació que permeta que totes les persones puguen decidir com participar en la festa, que els drets i els deures siguen iguals per a tothom.

Aquest any tornarem a fer el concurs en format digital i exposarem les fotografies guanyadores en format analògic.

Bases reguladores del concurs

  1. PARTICIPANTS: poden participar en el concurs totes les persones majors d’edat.
  2. TEMA: Una visió crítica sobre la participació de la dona en la festa. Es valorarà la qualitat tècnica de les fotografies i, especialment, el seu contingut crític.
  3. MODALITATS:

– Fotografia en blanc i negre.

– Fotografia en color.

  1. PREMIS:

FOTOGRAFIA BLANC I NEGRE

1r Premi 200 euros.

2n Premi 100 euros.

FOTOGRAFIA COLOR

1r Premi 200 euros.

2n Premi 100 euros.

  1. PRESENTACIÓ

Les obres es presentaran en format digital mitjançant un correu electrònic al que s’adjuntarà un arxiu informàtic amb les fotografies. El correu on presentar les obres és fonevol@hotmail.com. Cada participant farà constar en el cos del correu electrònic les dades de la persona concursant (nom,cognoms, adreça electrònica i telèfon) i el títol de cada fotografia. Es pot afegir, de manera opcional, el lloc on s’ha fet cada fotografia  i una breu descripció o explicació del motiu que l’ha inspirada.

Fonèvol incorporarà al seu arxiu les fotografies presentades i  es reserva el dret a reproduir i difondre totes les obres participants.

Les fotografies han de ser pròpies i que anteriorment no hagen estat premiades en cap altre concurs.

S’admetrà un màxim de tres fotografies per autor i per categoria. La participació en aquest concurs comporta l’acceptació de les seues bases. Els autors assumiran la responsabilitat quant a l’autoria i l’originalitat de les fotos que envien.

Fonèvol informarà de la recepció correcta de les fotografies mitjançant un correu electrònic de confirmació a l’adreça dels remitents.

  1. FORMAT

Cada fotografia tindrà un mínim de 3 MB de grandària. S’ha de trametre en estàndard JPEG, sense cap marca d’aigua ni cap identificació. Cada imatge digital ha de portar com a nom el títol de la instantània per tal d’identificar-la correctament.

  1. TERMINI

L’admissió d ‘imatges començarà l’1 de setembre i finalitzarà el 21 del mateix mes de 2019.

  1. JURAT

Estarà compost per persones relacionades amb els camps de la fotografia, de les arts plàstiques, del món associatiu femení o de la participació de les dones en la festa d’Alcoi. El jurat es reserva el dret de declarar desert el concurs. Qualsevol cas imprevist serà resolt a criteri de l’organització.

REUNIÓ DEL JURAT

El jurat es reunirà per elegir els premis el divendres 27 de setembre de 2019, a les 20 h. L’acte, a porta oberta, tindrà lloc en la seu de Fonèvol.

  1. EXPOSICIÓ I LLIURAMENT DELS PREMIS

Les obres escollides s’exposaran en el Club UNESCO (C/ Cid, 12, Alcoi) del 4 al 25 d’octubre de 2019. El lliurament dels premis tindrà lloc el divendres 4 d’octubre, a les 20:15 h, coincidint amb l’acte d’inauguració de l’exposició. Les obres premiades, així com el dret a reproduir-les, quedaran com a propietat de Fonèvol. Cap participant no podrà obtenir més d’un premi per modalitat.

Organitza:

Fonèvol

Col·laboren:

Agrupació Fotogràfica Alcoiana

Club d’Amigues i amics de la UNESCO d’Alcoi