18é CONCURS DE FOTOGRAFIA FONÈVOL

Enguany ha canviat la normativa que regeix les nostres festes, ens agrada mostrar al món que el nostre poble va, poc a poc, permetent a totes les persones decidir com participar en la festa i que els drets i els deures siguen els mateixos sense que importe el gènere.

Aquest any tornarem a fer el concurs en format digital i exposarem les fotografies guanyadores i una selecció de les presentades en format analògic.

Bases reguladores del concurs

  1. PARTICIPANTS:  poden participar en el concurs totes les persones majors d’edat.
  2. TEMA: Una visió crítica sobre la participació de la dona en la festa. Es valorarà la qualitat tècnica de les fotografies i, especialment, el seu contingut crític.
  3. MODALITATS:

– Fotografia en blanc i negre.

– Fotografia en color.

  • PREMIS:

FOTOGRAFIA BLANC I NEGRE

1r Premi 200 euros.

2n Premi 100 euros.

FOTOGRAFIA COLOR

1r Premi 200 euros.

2n Premi 100 euros.

  • PRESENTACIÓ

Les obres es presentaran en format digital mitjançant un correu electrònic al qual s’adjuntarà un arxiu informàtic amb les fotografies. El correu on presentar les obres és fonevol@hotmail.com. Cada participant farà constar en el cos del correu electrònic les dades de la persona concursant (nom, cognoms, adreça electrònica i telèfon) i el títol de cada fotografia. Es pot afegir, de manera opcional, el lloc on s’ha fet cada fotografia i una breu descripció o explicació del motiu que l’ha inspirada.

Fonèvol incorporarà al seu arxiu les fotografies presentades i es reserva el dret a reproduir i difondre totes les obres participants. Les fotografies han de ser pròpies i que anteriorment no hagen estat premiades en cap altre concurs.

S’admetrà un màxim de tres fotografies per autor i per categoria.

La participació en aquest concurs comporta l’acceptació de les seues bases. Els autors assumiran la responsabilitat quant a l’autoria i l’originalitat de les fotos que envien.

Fonèvol informarà de la recepció correcta de les fotografies mitjançant un correu electrònic de confirmació a l’adreça dels remitents.

  • FORMAT

Cada fotografia tindrà un mínim de 3 MB de grandària. S’ha de trametre en estàndard JPEG, sense cap marca d’aigua ni cap identificació. Cada imatge digital ha de portar com a nom el títol de la instantània per tal d’identificar-la correctament. 

  • TERMINI

L’admissió d ‘imatges començarà l’1 de setembre i finalitzarà el 19 del mateix mes de 2024.

  • JURAT

Estarà compost per persones relacionades amb els camps de la fotografia, de les arts plàstiques, del món associatiu femení o de la participació de les dones en la festa d’Alcoi. El jurat es reserva el dret de declarar desert el concurs. Qualsevol cas imprevist serà resolt a criteri de l’organització.

REUNIÓ DEL JURAT

El jurat es reunirà per elegir els premis el divendres 20 de setembre de 2024, a les 20 h. L’acte, a porta oberta, tindrà lloc en la seu de Fonèvol.

EXPOSICIÓ I LLIURAMENT DELS PREMIS

Les obres escollides s’exposaran en el Club UNESCO (C/ Cid, 12, Alcoi) del 4 al 25 d’octubre de 2024. El lliurament dels premis tindrà lloc el divendres 4 d’octubre, a les 20:15 h, coincidint amb l’acte d’inauguració de l’exposició. Les obres premiades, així com el dret a reproduir-les, quedaran com a propietat de Fonèvol. Cap participant no podrà obtenir més d’un premi per modalitat.

Organitza:

Fonèvol

Club d’Amics de la UNESCO

 C/ Cid, 12 03803 Alcoi

E-mail: fonevol@hotmail.com

Col·laboren:

Agrupació Fotogràfica Alcoiana

Club d’Amics de la UNESCO d’Alcoi