15é CONCURS DE FOTOGRAFIA FONÈVOL

En aquest any singular en què no hem tingut festes, hi ha una realitat que sí que ens és familiar: la igualtat no s’ha aconseguit en les filaes, encara queda molt per fer. Per això vos convidem a participar en el nostre 15é concurs de fotografia. Amb el concurs, volem mostrar al món que el nostre poble va, poc a poc, permetent a totes les persones decidir com participar en la festa i que els drets i els deures siguen els mateixos sense que importe el gènere.

Aquest any tornarem a fer el concurs en format digital, pensem que poden eixir a la llum fotografies d’altres anys o fetes enguany des dels balcons. Exposarem les fotografies guanyadores en format analògic si no hi ha problemes sanitaris o a través del nostre web si no pot ser d’altra manera.

Bases reguladores del concurs

  1. PARTICIPANTS: poden participar en el concurs totes les persones majors d’edat.
  2. TEMA: Una visió crítica sobre la participació de la dona en la festa. Es valorarà la qualitat tècnica de les fotografies i, especialment, el seu contingut crític.
  3. MODALITATS:

– Fotografia en blanc i negre.

– Fotografia en color.

  1. PREMIS:

FOTOGRAFIA BLANC I NEGRE

1r Premi 200 euros.

2n Premi 100 euros.

FOTOGRAFIA COLOR

1r Premi 200 euros.

2n Premi 100 euros.

  1. PRESENTACIÓ

Les obres es presentaran en format digital mitjançant un correu electrònic al qual s’adjuntarà un arxiu informàtic amb les fotografies. El correu on presentar les obres és fonevol@hotmail.com. Cada participant farà constar en el cos del correu electrònic les dades de la persona concursant (nom, cognoms, adreça electrònica i telèfon) i el títol de cada fotografia. Es pot afegir, de manera opcional, el lloc on s’ha fet cada fotografia i una breu descripció o explicació del motiu que l’ha inspirada.

Fonèvol incorporarà al seu arxiu les fotografies presentades i es reserva el dret a reproduir i difondre totes les obres participants.

Les fotografies han de ser pròpies i que anteriorment no hagen estat premiades en cap altre concurs.

S’admetrà un màxim de tres fotografies per autor i per categoria.

La participació en aquest concurs comporta l’acceptació de les seues bases. Els autors assumiran la responsabilitat quant a l’autoria i l’originalitat de les fotos que envien.

Fonèvol informarà de la recepció correcta de les fotografies mitjançant un correu electrònic de confirmació a l’adreça dels remitents.

  1. FORMAT

Cada fotografia tindrà un mínim de 3 MB de grandària. S’ha de trametre en estàndard JPEG, sense cap marca d’aigua ni cap identificació. Cada imatge digital ha de portar com a nom el títol de la instantània per tal d’identificar-la correctament.

  1. TERMINI

L’admissió d ‘imatges començarà l’1 de setembre i finalitzarà el 20 del mateix mes de 2020.

  1. JURAT

Estarà compost per persones relacionades amb els camps de la fotografia, de les arts plàstiques, del món associatiu femení o de la participació de les dones en la festa d’Alcoi. El jurat es reserva el dret de declarar desert el concurs. Qualsevol cas imprevist serà resolt a criteri de l’organització.

REUNIÓ DEL JURAT

El jurat es reunirà per elegir els premis el divendres 25 de setembre de 2020, a les 20 h. L’acte, a porta oberta si les circumstàncies sanitàries ho permeten, tindrà lloc en la seu de Fonèvol. En cas que la situació sanitària desaconselle les reunions l’acte se celebrarà en línia.

  1. EXPOSICIÓ I LLIURAMENT DELS PREMIS

Les obres escollides s’exposaran en el Club UNESCO (C/ Cid, 12, Alcoi) del 5 al 30 d’octubre de 2020 sempre que les condicions sanitàries ho permeten. El lliurament dels premis tindrà lloc el divendres 5 d’octubre, a les 20:15 h, coincidint amb l’acte d’inauguració de l’exposició si pot ser, o s’entregaran els premis directament per transferència bancària. Les obres premiades, així com el dret a reproduir-les, quedaran com a propietat de Fonèvol. Cap participant no podrà obtenir més d’un premi per modalitat.

Organitza:

Fonèvol

Club d’Amics de la UNESCO

C/ Cid, 12 03803 Alcoi

E-mail: fonevol@hotmail.com

http://fonevol.net

Col·laboren:

Agrupació Fotogràfica Alcoiana

Club d’Amics de la UNESCO d’Alcoi