En 2005 vam tindre la sort de ser reconegudes amb el premi “Dones progressistes” ací teniu un enllaç a la notícia que va aparéixer en premsa: https://elpais.com/diario/2005/03/04/cvalenciana/1109967494_850215.html