Un dia vam sentir una parella que parlava durant la Diana:

  • Anem a veure esta que són dones i sempre ho fan molt bé!

Les esquadres de dones a les festes, quasi sempre sense gent darrere que vigile la rectitud, han assajat si van a fer el cap i es fixen molt en si han agafat el pas i si van al ritme.

No cal buscar molt per trobar vídeos amb hòmens amb el pas canviat que arranquen donant-li colps de muscle a qui tenen a la dreta i a qui tenen a l’esquerra una bona estona. Tampoc costarà trobar un cap que no ens agrada com ho fa. I, si ens apureu, podem recordar alguna esquadra amb els participants beguts i caient, segurament, a causa de l’alcohol. Nosaltres no volem reivindicar este últim exemple, voldríem que les dones pogueren participar en tots els actes de la festa sense tanta pressió, sense haver de demostrar més que el que han de demostrar els seus companys.

Alguna filà està pensant posar un comité d’experts per jutjar si les persones que demanen fer esquadra o cap ho fan suficientment bé com per eixir per Sant Nicolau, no sabem si és perquè cada vegada hi ha més dones que participen o si és per garantir que els hòmens ho facen igual de bé que elles. Suposem que serà per les dones, per seguir posant bastons a les rodes de la integració.

Si una dona participa en una esquadra especial, perquè la seua filà té Capità, Alferes o Mig, no volem que tinga la gent pendent de si s’enganya de pas, o si té més o menys gràcia fent el cap. Volem que les festes siguen fantàstiques, però també que les dones tinguen dret a equivocar-se.

Si algun dia una xiqueta fa de Sant Jordiet, o una dona és sergent, o qualsevol altre paper rellevant en la festa, que puga entropessar, o fallar en alguna cosa, i que no passe res.

#Untrageunafilà