Si voleu fer esmenes a la proposta de modificació de l’estatut de l’Associació de Sant Jordi, les podeu enviar al correu info@associaciosantjordi.org.

Ací teniu un exemple que podeu modificar al vostre gust:

En/na ___________________, major d’edat, amb domicili a ___________________, carrer ___________________ , amb el DNI __________ i associat/da de l’Associació de Sant Jordi.

DECLARE:

Disconformitat en relació a la proposta de modificació dels estatuts de l’Associació de Sant Jordi a través d’aquesta al·legació dirigida a la mateixa associació. Concretament estic en desacord amb la modificació de l’article 49 apartat C:

“Artículo 49 – Se establece como prohibiciones de carácter general:

A.- Que la Filà o sus festers presten su vestuario o tomen parte con su diseño en actos o espectáculos públicos, distintos de la Fiesta de Moros y Cristianos que organiza la Asociación, salvo que ésta lo autorice.

B.- Que fijen su domicilio en un establecimiento no acorde a sus fines.

C.- Que el fester utilice el traje oficial de su Filà que no corresponda a su género.”

SOL·LICITE:

– Que reconsideren la proposta i retiren la modificació de l’article 49.

– Que l’Estatut no continga normes que impedisquen a les pioneres de la festa gaudir dels mateixos drets que la resta de festers d’Alcoi.

Alcoi, 5 de setembre de 2019

 Signatura:

Associació de Sant Jordi d’Alcoi