PENTAX Image

Welcome to our blog.


18é CONCURS DE FOTOGRAFIA FONÈVOL

Enguany ha canviat la normativa que regeix les nostres festes, ens agrada mostrar al món que el nostre poble va, poc a poc, permetent a totes les persones decidir com participar en la festa i que els drets i els deures siguen els mateixos sense que importe el gènere.

Aquest any tornarem a fer el concurs en format digital i exposarem les fotografies guanyadores i una selecció de les presentades en format analògic.

Bases reguladores del concurs

 1. PARTICIPANTS:  poden participar en el concurs totes les persones majors d’edat.
 2. TEMA: Una visió crítica sobre la participació de la dona en la festa. Es valorarà la qualitat tècnica de les fotografies i, especialment, el seu contingut crític.
 3. MODALITATS:

– Fotografia en blanc i negre.

– Fotografia en color.

 • PREMIS:

FOTOGRAFIA BLANC I NEGRE

1r Premi 200 euros.

2n Premi 100 euros.

FOTOGRAFIA COLOR

1r Premi 200 euros.

2n Premi 100 euros.

 • PRESENTACIÓ

Les obres es presentaran en format digital mitjançant un correu electrònic al qual s’adjuntarà un arxiu informàtic amb les fotografies. El correu on presentar les obres és fonevol@hotmail.com. Cada participant farà constar en el cos del correu electrònic les dades de la persona concursant (nom, cognoms, adreça electrònica i telèfon) i el títol de cada fotografia. Es pot afegir, de manera opcional, el lloc on s’ha fet cada fotografia i una breu descripció o explicació del motiu que l’ha inspirada.

Fonèvol incorporarà al seu arxiu les fotografies presentades i es reserva el dret a reproduir i difondre totes les obres participants. Les fotografies han de ser pròpies i que anteriorment no hagen estat premiades en cap altre concurs.

S’admetrà un màxim de tres fotografies per autor i per categoria.

La participació en aquest concurs comporta l’acceptació de les seues bases. Els autors assumiran la responsabilitat quant a l’autoria i l’originalitat de les fotos que envien.

Fonèvol informarà de la recepció correcta de les fotografies mitjançant un correu electrònic de confirmació a l’adreça dels remitents.

 • FORMAT

Cada fotografia tindrà un mínim de 3 MB de grandària. S’ha de trametre en estàndard JPEG, sense cap marca d’aigua ni cap identificació. Cada imatge digital ha de portar com a nom el títol de la instantània per tal d’identificar-la correctament. 

 • TERMINI

L’admissió d ‘imatges començarà l’1 de setembre i finalitzarà el 19 del mateix mes de 2024.

 • JURAT

Estarà compost per persones relacionades amb els camps de la fotografia, de les arts plàstiques, del món associatiu femení o de la participació de les dones en la festa d’Alcoi. El jurat es reserva el dret de declarar desert el concurs. Qualsevol cas imprevist serà resolt a criteri de l’organització.

REUNIÓ DEL JURAT

El jurat es reunirà per elegir els premis el divendres 20 de setembre de 2024, a les 20 h. L’acte, a porta oberta, tindrà lloc en la seu de Fonèvol.

EXPOSICIÓ I LLIURAMENT DELS PREMIS

Les obres escollides s’exposaran en el Club UNESCO (C/ Cid, 12, Alcoi) del 4 al 25 d’octubre de 2024. El lliurament dels premis tindrà lloc el divendres 4 d’octubre, a les 20:15 h, coincidint amb l’acte d’inauguració de l’exposició. Les obres premiades, així com el dret a reproduir-les, quedaran com a propietat de Fonèvol. Cap participant no podrà obtenir més d’un premi per modalitat.

Organitza:

Fonèvol

Club d’Amics de la UNESCO

 C/ Cid, 12 03803 Alcoi

E-mail: fonevol@hotmail.com

Col·laboren:

Agrupació Fotogràfica Alcoiana

Club d’Amics de la UNESCO d’Alcoi

Enguany tornem a convocar el nostre concurs. Ens agrada mostrar al món que el nostre poble va, poc a poc, permetent a totes les persones decidir com participar en la festa i que els drets i els deures siguen els mateixos sense que importe el gènere.

Aquest any tornarem a fer el concurs en format digital i exposarem les fotografies guanyadores i una selecció de les presentades en format analògic.

Bases reguladores del concurs

 1. PARTICIPANTS:  poden participar en el concurs totes les persones majors d’edat.
 2. TEMA: Una visió crítica sobre la participació de la dona en la festa. Es valorarà la qualitat tècnica de les fotografies i, especialment, el seu contingut crític.
 3. MODALITATS:

– Fotografia en blanc i negre.

– Fotografia en color.

 • PREMIS:

FOTOGRAFIA BLANC I NEGRE

1r Premi 200 euros.

2n Premi 100 euros.

FOTOGRAFIA COLOR

1r Premi 200 euros.

2n Premi 100 euros.

 • PRESENTACIÓ

Les obres es presentaran en format digital mitjançant un correu electrònic al qual s’adjuntarà un arxiu informàtic amb les fotografies. El correu on presentar les obres és fonevol@hotmail.com. Cada participant farà constar en el cos del correu electrònic les dades de la persona concursant (nom, cognoms, adreça electrònica i telèfon) i el títol de cada fotografia. Es pot afegir, de manera opcional, el lloc on s’ha fet cada fotografia i una breu descripció o explicació del motiu que l’ha inspirada.

Fonèvol incorporarà al seu arxiu les fotografies presentades i es reserva el dret a reproduir i difondre totes les obres participants. Les fotografies han de ser pròpies i que anteriorment no hagen estat premiades en cap altre concurs.

S’admetrà un màxim de tres fotografies per autor i per categoria.

La participació en aquest concurs comporta l’acceptació de les seues bases. Els autors assumiran la responsabilitat quant a l’autoria i l’originalitat de les fotos que envien.

Fonèvol informarà de la recepció correcta de les fotografies mitjançant un correu electrònic de confirmació a l’adreça dels remitents.

 • FORMAT

Cada fotografia tindrà un mínim de 3 MB de grandària. S’ha de trametre en estàndard JPEG, sense cap marca d’aigua ni cap identificació. Cada imatge digital ha de portar com a nom el títol de la instantània per tal d’identificar-la correctament. 

 • TERMINI

L’admissió d ‘imatges començarà l’1 de setembre i finalitzarà el 21del mateix mes de 2023.

 • JURAT

Estarà compost per persones relacionades amb els camps de la fotografia, de les arts plàstiques, del món associatiu femení o de la participació de les dones en la festa d’Alcoi. El jurat es reserva el dret de declarar desert el concurs. Qualsevol cas imprevist serà resolt a criteri de l’organització.

REUNIÓ DEL JURAT

El jurat es reunirà per elegir els premis el divendres 22 de setembre de 2023, a les 20 h. L’acte, a porta oberta, tindrà lloc en la seu de Fonèvol.

EXPOSICIÓ I LLIURAMENT DELS PREMIS

Les obres escollides s’exposaran en el Club UNESCO (C/ Cid, 12, Alcoi) del 6 al 27 d’octubre de 2023. El lliurament dels premis tindrà lloc el divendres 6 d’octubre, a les 20:15 h, coincidint amb l’acte d’inauguració de l’exposició. Les obres premiades, així com el dret a reproduir-les, quedaran com a propietat de Fonèvol. Cap participant no podrà obtenir més d’un premi per modalitat.

Organitza:

Fonèvol

Club d’Amics de la UNESCO

 C/ Cid, 12 03803 Alcoi

E-mail: fonevol@hotmail.com

Col·laboren:

Agrupació Fotogràfica Alcoiana

Club d’Amics de la UNESCO d’Alcoi

El Fonèvol ens alegrem molt que les dones donen un pas més en la festa: la filà Ligeros eixirà a l’entrada amb una esquadra de dones amb cap batedor, serà la primera. Segons la premsa «Com que les esquadres no poden ser mixtes, en el segon tram canviarà també el ‘batedor’ perquè el cavall el duga un home». Els manons de la festa es mantenen en el seu lema de «los chicos con los chicos y las chicas con las chicas». En la seua dèria d’impedir que als hòmens se’ls apeguen els miasmes altament contaminants que porten les dones, ens preguntem si hauran testat el sexe del cavall de la cap batedor. El temps ho dirà.

Parlant d’un altre tema, sabem que hi ha gent que no veu que en la festa hi ha desigualtat. A eixes persones els hem de dir que conten quantes dones primer tro hi ha en Alcoi, així i tot, no confiem que ho pillen, diran que és perquè les dones no volen.

Enguany fa vint anys que es va formar Fonèvol i en aquell moment deien que les dones no volien estar en les filaes, a veure si va i resulta que hi havia discriminació.

Mentre el temps passa, els que manen, en comptes d’avançar, continuen mirant el sexe de la «cavalla», o de la egua.

Imatge: https://es.wikipedia.org/wiki/Scomberomorus_cavalla