PENTAX Image

Welcome to our blog.


11 octubre, 2022

El dret a fer-ho mal

Un dia vam sentir una parella que parlava durant la Diana:

  • Anem a veure esta que són dones i sempre ho fan molt bé!

Les esquadres de dones a les festes, quasi sempre sense gent darrere que vigile la rectitud, han assajat si van a fer el cap i es fixen molt en si han agafat el pas i si van al ritme.

No cal buscar molt per trobar vídeos amb hòmens amb el pas canviat que arranquen donant-li colps de muscle a qui tenen a la dreta i a qui tenen a l’esquerra una bona estona. Tampoc costarà trobar un cap que no ens agrada com ho fa. I, si ens apureu, podem recordar alguna esquadra amb els participants beguts i caient, segurament, a causa de l’alcohol. Nosaltres no volem reivindicar este últim exemple, voldríem que les dones pogueren participar en tots els actes de la festa sense tanta pressió, sense haver de demostrar més que el que han de demostrar els seus companys.

Alguna filà està pensant posar un comité d’experts per jutjar si les persones que demanen fer esquadra o cap ho fan suficientment bé com per eixir per Sant Nicolau, no sabem si és perquè cada vegada hi ha més dones que participen o si és per garantir que els hòmens ho facen igual de bé que elles. Suposem que serà per les dones, per seguir posant bastons a les rodes de la integració.

Si una dona participa en una esquadra especial, perquè la seua filà té Capità, Alferes o Mig, no volem que tinga la gent pendent de si s’enganya de pas, o si té més o menys gràcia fent el cap. Volem que les festes siguen fantàstiques, però també que les dones tinguen dret a equivocar-se.

Si algun dia una xiqueta fa de Sant Jordiet, o una dona és sergent, o qualsevol altre paper rellevant en la festa, que puga entropessar, o fallar en alguna cosa, i que no passe res.

#Untrageunafilà

22 juny, 2022

Majorales

Imatge de Pedro Perruca Roldán

En Fonèvol pensem que la meitat de la directiva de l’Associació de Sant Jordi hauria d’estar formada per dones. Ens agradaria que hi hagués dones primer tro, moltes dones majorales y, perquè no, una dona presidenta.

El camí per aconseguir alguna dona votada per al cos de majorals, com les dues que tenim ara, també ha sigut llarg. Membres de Fonèvol es van presentar a les votacions en els anys 2000, 2002, 2004, 2006 i 2008, i no van eixir guanyadores.

És cert que en aquells temps van arribar a presentar-se 35 candidats i a votar més de 10.000 persones.

Una curiositat és que també es va presentar un any una dona que estava en contra de la presència de les dones en la festa, quina incoherència! Aquella dona tampoc va guanyar, els integristes sí que van ser coherents. No volien dones.

Els temps estan canviant, molt i molt lentament.

Esperem que les dones de l’organització  de l’ASJ, que ja són tres, aplanen el camí per a altres dones. Serà difícil, perquè pràcticament no tenen poder executiu, però és millor que res.

Queda molt per fer

16é CONCURS DE FOTOGRAFIA FONÈVOL

Enguany hem tornat a celebrar les festes i volem tornar a convocar el nostre concurs. Ens agrada mostrar al món que el nostre poble va, poc a poc, permetent a totes les persones decidir com participar en la festa i que els drets i els deures siguen els mateixos sense que importe el gènere.

Aquest any tornarem a fer el concurs en format digital i exposarem les fotografies guanyadores i una selecció de les presentades en format analògic.

Bases reguladores del concurs

  1. PARTICIPANTS:  poden participar en el concurs totes les persones majors d’edat.
  2. TEMA: Una visió crítica sobre la participació de la dona en la festa. Es valorarà la qualitat tècnica de les fotografies i, especialment, el seu contingut crític.
  3. MODALITATS:

– Fotografia en blanc i negre.

– Fotografia en color.

  • PREMIS:

FOTOGRAFIA BLANC I NEGRE

1r Premi 200 euros.

2n Premi 100 euros.

FOTOGRAFIA COLOR

1r Premi 200 euros.

2n Premi 100 euros.

  • PRESENTACIÓ

Les obres es presentaran en format digital mitjançant un correu electrònic al qual s’adjuntarà un arxiu informàtic amb les fotografies. El correu on presentar les obres és fonevol@hotmail.com. Cada participant farà constar en el cos del correu electrònic les dades de la persona concursant (nom, cognoms, adreça electrònica i telèfon) i el títol de cada fotografia. Es pot afegir, de manera opcional, el lloc on s’ha fet cada fotografia i una breu descripció o explicació del motiu que l’ha inspirada.

Fonèvol incorporarà al seu arxiu les fotografies presentades i es reserva el dret a reproduir i difondre totes les obres participants. Les fotografies han de ser pròpies i que anteriorment no hagen estat premiades en cap altre concurs.

S’admetrà un màxim de tres fotografies per autor i per categoria.

La participació en aquest concurs comporta l’acceptació de les seues bases. Els autors assumiran la responsabilitat quant a l’autoria i l’originalitat de les fotos que envien.

Fonèvol informarà de la recepció correcta de les fotografies mitjançant un correu electrònic de confirmació a l’adreça dels remitents.

  • FORMAT

Cada fotografia tindrà un mínim de 3 MB de grandària. S’ha de trametre en estàndard JPEG, sense cap marca d’aigua ni cap identificació. Cada imatge digital ha de portar com a nom el títol de la instantània per tal d’identificar-la correctament.  

  • TERMINI

L’admissió d ‘imatges començarà l’1 de setembre i finalitzarà el 20 del mateix mes de 2022.

  • JURAT

Estarà compost per persones relacionades amb els camps de la fotografia, de les arts plàstiques, del món associatiu femení o de la participació de les dones en la festa d’Alcoi. El jurat es reserva el dret de declarar desert el concurs. Qualsevol cas imprevist serà resolt a criteri de l’organització.

REUNIÓ DEL JURAT

El jurat es reunirà per elegir els premis el divendres 23 de setembre de 2022, a les 20 h. L’acte, a porta oberta, tindrà lloc en la seu de Fonèvol.

EXPOSICIÓ I LLIURAMENT DELS PREMIS

Les obres escollides s’exposaran en el Club UNESCO (C/ Cid, 12, Alcoi) del 7 al 28 d’octubre de 2022. El lliurament dels premis tindrà lloc el divendres 7 d’octubre, a les 20:15 h, coincidint amb l’acte d’inauguració de l’exposició. Les obres premiades, així com el dret a reproduir-les, quedaran com a propietat de Fonèvol. Cap participant no podrà obtenir més d’un premi per modalitat.

Organitza:

Fonèvol

Club d’Amics de la UNESCO

 C/ Cid, 12 03803 Alcoi

E-mail: fonevol@hotmail.com

Col·laboren:

Agrupació Fotogràfica Alcoiana

Club d’Amics de la UNESCO d’Alcoi